Select Page

Аркадиските соништа на уметникот
Осврт (кон самостојната изложба на Рубенс Корубин Галерија „Л лис“, Париз 1997)
Автор: Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.11.1997

 

Осврт: PDF mk