Select Page

Апстрактното сликарство во Македонија 1960-1990
Групна изложба во рамките на Скопско лето ’92

Текст: Зоран Петровски

Музеј на современата уметност, Скопје

20.06  – 01.09.1992

 

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Анастасов Родољуб, Велков Иван, Јанкулоски Александар Цане, Калчевски Ристо, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Лазески Борко, Лозаноски Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Манев Димитар, Маневски Благоја, Матевски Ѓоко, Павловски Таки, Перчинков Душан, Петковиќ Драган, Петлевски Ордан,  Протуѓер Димче, Ристески Александар, Траиковски Борислав, Филовски Боби Слободан, Шијак Томо, Шумковски Јован

Каталог: PDF mk
Покана: PDF mk

 

>>> Линк до ТВ прилогот на Небојша Вилиќ