Select Page

Апел да не се мешаат политиката и културата
Анкета: „Случај Мала станица“
Изјави: Илија Пенушлиски, Денко Скаловски, Илија Пејовски, Ѓорѓи Василевски, Ристо Вртев, Владо Јовановски, Венјамин Хаџи Наумов

Објавена во Утрински весник, Скопје
22.04.2002

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)