Select Page

Антони Мазневски / Antoni Maznevski
Самостојна изложба /Solo exhibition
Текст: Мирослав Поповиќ / Text: Miroslav Popovic

Културно-информативен центар, Скопје / Culture and Information Center, Skopje
12 – 24.03.1992

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)