Select Page

Ангажираната уметност е спас за човештвото
Интервју со Пандора Апостолоска – Саздовска и Сашо Саздовски
Автор: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
08.12.2016

 

Интервју: PDF mk