Select Page

Анатомија на векот
самостојна изложба
Гоце Наневски

во кураторство на Ана Франаговска
Национална галерија на Македонија – Мала станица
Отворање: 04 мај 2017