Select Page

Александар Станкоски / Aleksandar Stankoski
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“,
поставена во повеќе градови во Македонија)

Текст: Конча Пиркоска („Полифонија на писмото” – кон ретроспективната изложба во МСУ, Скопје, март 2013)

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

НУ Центар за култура, Битола (мај 2013); Уметничка галерија, Куманово (септември 2013); Ликовен салон, Велес (октомври 2013)

 

Каталог: PDF mk