Select Page

Александар Станковски ­- уметник: Како уметникот Александар Станковски гледа и размислува околу 1968-та и последиците од неа денес?
Интервју
Автор: Игор Мицевски
Објавено на bbc.co.uk/macedonian
29.10.2008

 

Интервју: PDF mk