Select Page

Александар Станковски: Слики
Самостојна изложба

Текст: Гоце Смилевски

 

Ликовен салон на МАНУ, Скопје

Октомври 2006

 

Каталог: PDF mk