Select Page

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds

16ти Зимски салон – Нивоа на нашата свест / 16th Winter Salon – Levels in Our Minds
Групна изложба / Group exhibition
Куратор и текст: Хелена Фенцлова / Curator and text: Helena Fenclova
Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Нamam, Skopje
05.02.2016
(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)