Select Page

Во слава на уметноста

Во слава на уметноста
Групна изложба (по повод 15 април – Светскиот ден на уметноста
Културно информативен центар – Скопје, Изложбени салони Империјал 1 и 2
Отворање: 15 април 2015, 20:00 ч.
(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

107 македонски уметници во Париз / 107 Artistes Macedoniens a Paris

107 македонски уметници во Париз / 107 Artistes Macedoniens a Paris
Групна изложба (Друштво на ликовните уметници на Македонија – ДЛУМ) / Group exhibition (Association des atistes peintres de Macédone – DLUM)

Селектори и автори на текстови: Владимир Величковски, Небојша Вилиќ / Sélection et textes: Vladimir Velickovski, Nebojša Vilić

Cité internationale des Arts, Paris

14.05 – 01.06.2008

(more…)