Select Page

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Нада Пешева / Text: Nada Peseva

Детски ликовен центар, Скопје – Градско здружение на ликовните педагози / Children’s Fine Art Center, Skopje – City Association of Fine Arts teachers

16.04.2010

(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)