Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

IX Зимски салон ДЛУМ (IX Winter Salon)

IX Зимски салон ДЛУМ (IX Winter Salon)
Групна изложба

Текст: Павле Кузмановски; цитати од: Глигор Чемерски и Златко Теодосиевски

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Февруари 2002

(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

VII Зимски салон / VII Zimski salon

VII Зимски салон / VII Zimski salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapasovska

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1998 / February – March 1998

 

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

IV Зимски салон / Winter Salon

IV Зимски салон / Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Глигор Чемерски / Text: Gligor Cemerski

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Март 1995 / March 1995

 

(more…)

Скулптури / Sculptures

Скулптури / Sculptures
Самостојна изложба / Solo exhibition
Никола Шентевски / Nikola Shentevski

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје /  Centre of Culture and Information, Skopje
19.05.1994

(more…)