Select Page

Македонскиот стрип денес

Македонскиот стрип денес
Напис
Автор: Александар Стеванов во соработка со Весна Ничевска Саравинова; изјави: Никола Темков, Дарко Богданов

Објавен во Македонска ризница бр.13, Битола
Август 2013

(more…)

Стрип во лифт / Comics in the Lift

Стрип во лифт: Македонски стрип во движење / Comics in the Lift: The Macedonian comics in movement
Групна изложба / Group exhibition

Дом на Културата, Струмица / House of Culture, Strumica (24.11.2000)
Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje (04.04.2001)

(more…)

1h 59

1h 59
Exposition collective (Angoulême 2000 – 27e Festival international de la bande dessinee artistes de l’ex Yougoslavie)

Texte: Enki Bilal

Angoulême

26 – 30.01.2000

 

(more…)