Select Page

Икони во дрво – копаничарски техники

Икони во дрво – копаничарски техники
Самостојна изложба

Злате Крстески – Маке

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Дом на културата „Марко Цепенков“ – Ликовна галерија, Прилеп
8 – 20 септември 1997

(more…)

ЦСЛУ ’90

ЦСЛУ ’90
Изложба на уметнички дела создадени во ликовните манифестации на ЦСЛУ во 1990 година

Текст: Гордана Бабиќ – Јанеска

 

Изложбен салон ЦК „Марко Цепенков“, Прилеп
25.01. – 05.02.1991

(more…)