Select Page

Panta rhei

Panta rhei
Самостојна изложба

Бојан Ковски
Текст: Дијана Томиќ Радевска

 

Галерија Акантус, Скопје
14.11 –  07.12.2019

(more…)