Select Page

Дреч / The Garish

Дреч / The Garish
Самостојна изложба / Solo exhibition

Светлана Јакимовска – Родиќ / Svtlana Jakimovska – Rodic
Текст: Оливера Ќорвезироска / Text: Olivera Corveziroska

 

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Јули 2004 / July 2004

(more…)