Select Page

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18

Големото стакло бр. 16-18 / The Large Glass N° 16-18
Списание за визуелни уметности / Review for Visual Arts

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2003 – 2004
(more…)

Без/гранични граници (Bound/less borders)

Без/гранични граници (Bound/less borders)
Групна изложба

Текст: Билјана Томиќ, Добрила Денегри, Еди Мука, Дуња Блажевиќ, Јара Бубнова, Дарко Шимичиќ, Зоран Петровски, Петар Ќуковиќ, Руксандра Балачи, Јуриј Карпан

Уметничка галерија, Простор 2 – Чифте амам, Скопје

Декември 2002

(more…)

The art of the Balkan coutries

The art of the Balkan coutries

Group exhibition

Texts: Miltiades M. Papanikolaou, Irina Subotic, Emil Aleksiev

State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki

April – May 2002

 

(more…)

„Artist in residence“ во Париз

„Artist in residence“ во Париз

Интервју со Славица Јанешлиева

Разговарала: Mаја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

26.04.2000

 

(more…)