Select Page

Александар Филев

Александар Филев
Самостојна изложба

Организација на изложбата: Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија и НУ Центар за култура „Антон Панов” од Струмица

 

Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија

Отворање: 30 јуни 2009, 18.00 ч.

(more…)