Select Page

111 тези за ГТЦ

111 тези за ГТЦ
Публикација
Уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски
Издавач: ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола

Промоција: Мобилна/монтажна галерија, Скопје
23 април 2015
(more…)