Select Page

Нашите достигања

Нашите достигања
Групна изложба во рамки на „Деновите на младите творци на СРМ -’81“

Организација: Републички одбор за прослава на Денот на младоста

 

Струга

Мај 1981

(more…)

Изложба на млади ликовни творци

Изложба на млади ликовни творци
Групна изложба и дискусија во рамки на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

 

 

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
24.09. – 09.10.1980

(more…)