Select Page

Меѓународна Ex Libris изложба Скопје 2012 / International Ex Libris Exhibition Skopje 2012

Меѓународна Ex Libris изложба Скопје 2012 / International Ex Libris Exhibition Skopje 2012
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Соња Димовска / Text: Sonja Dimovska

Отворено графичко студио – Музеј на град Скопје / Open Graphic Art Studio – Museum of the City of Skopje

Ноември 2012 / November 2012

(more…)

19 Ликовна колонија „Лесново 2010“

19 Ликовна колонија „Лесново 2010“
Групна изложба

Учесници: Антониев Ѓоко, Богдановска Дијана, Димитрова Елица, Заревски Дарко, Милосов Марио, Младеновска Ивана, Стојчевска Николета, Темков Владимир, Трпчевски Дарко, Шијакоска Маријана, Чапканов Константин, Чапканова Станислава, Милетиќ Ана, Стефановиќ Невена, Зајелац Неда

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово

19 септември 2011

(more…)

Алтер #61

Алтер #61
ТВ емисија за култура

Автор и водител: Весна Стојмирова

ТВ АБ канал
Август 2010

(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Интернационални ликовни караван 2005-2010: Звуци сутона / International Fine Art Caravan 2005-2010: The Sounds of The Twilight 

Интернационални ликовни караван 2005-2010: Звуци сутона / International Fine Art Caravan 2005-2010: The Sounds of The Twilight 
Ликовни пројекат; групна изложба / Art project; group exhibition
Аутор пројекта: Тихомир Кондев / Author of the project: Tihomir Kondev

НИЦК „Браќа Миладиновци“, Струга (11.08.2007); Еурохотел – Ликовни центар, Струга (24.08.2007); НИЦК „Глигор Прличев“, Охрид (05.09.2007); НИЦК „Антон Панов“, Струмица (октобар 2007); Галерија Леонардо центар, Београд (09.05.2008); Галерија Мост, Нови Сад (јун 2008); Gallery MC, NYC (новембар 2008) / NICC “Brakja Miladinovci”, Struga (11.08.2007); Eurohotel – Fine art Gallery, Struga (24.08.2007); NICC “Gligor Prlicev”, Ohrid (05.09.2007); NICC “Anton Panov”, Strumica (October 2007); Gallery Leonardo Center, Belgrade (09.05.2008); Gallery Bridge, Novi Sad (June 2008); Gallery MC, NYC (November 2008)

(more…)