Select Page

Апстракцијата во современото македонско сликарство и склуптура / Abstract art in contemporary Macedonian painting and sculpture

Апстракцијата во современото македонско сликарство и склуптура / Abstract Art in Contemporary Macedonian Painting and Sculpture
Групна изложба / Group exhibition

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
29.12.2016

(more…)

Владко Миладинов / Vladko Miladinov

Владко Миладинов / Vladko Miladinov
Самостојна изложба / Solo exhibition

Артгалерија, Национален дворец на културата, Софија / National Palace of Culture, Sofia

Отворање: 17 ноември 2009 / Opening: November 17, 2009

(more…)

Владко Миладинов / Vladko Miladinov

Владко Миладинов / Vladko Miladinov
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Владимир Величковски / Text: Vladimir Velickovski
Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Мај 2007 / Maj 2007

(more…)