Select Page

Ослободени визии

Ослободени визии
Осврт (кон изложбата на Александар Јанкуловски, Дом на културата, Прилеп, 1995)
Автор: Трајче Крстески

Објавен во Нова Македонија, Скопје
18.05.1995

(more…)