Select Page

Изложба на млади ликовни творци

Изложба на млади ликовни творци
Групна изложба и дискусија во рамки на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

 

 

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
24.09. – 09.10.1980

(more…)