Select Page

Париз, те сакам / Paris, je t’aime

Париз, те сакам / Paris, je t’aime
Групна изложба на македонски современи уметниџи кои престојувале во Cité internationale des Arts – Париз / Exposition d’artistes contemporains macédoniens, suite à leur résidence à la Cité internationale des Arts – Paris

Текст: Елизабета Канческа Милевска / Texte: Elisabeta Kanceska Milevska
Организација: Ана Франговска / Organisation: Ana Frangovska

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / La Galerie nationale de Macédoine  – Galerie du Tchifté Hammam, Skopje
24.03.2014
(more…)

Хајруш Исени: Монотипии

Хајруш Исени: Монотипии
Самостојна изложба
Во организација на Културно-Информативниот Центар на Р. Македонија

Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија
15 октомври 2009, 18.00 ч
(more…)

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo

IV Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / IV International biennial of mini prints – Tetovo
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Миџаит Положани / Text / Tekst: Mixhait Pollozhani

 

Музеј на тетовски крај, Тетово / Museum of Tetovo area, Tetovo
4.12.2007 – 31.03.2008

(more…)

II Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / II International Biennial of Mini Prints – Tetovo

II Меѓународно биенале во мала графика – Тетово / II International Biennial of Mini Prints – Tetovo
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Велимир Цветановски, Конча Пиркоска / Text: Velimir Cvetanovski, Konca Pirkoska

Музеј на тетовскиот крај, Тетово / Museum of Tetovo area, Tetovo
4 – 31.12.2003

(more…)