Select Page

Македонско сликарство – дел од збирката во сопственост на Завод, музеј и галерија – Битола

Македонско сликарство – дел од збирката во сопственост на Завод, музеј и галерија – Битола
Групна изложба

 

Дом на културата – Изложбен салон, Битола
15 октомври – 15 ноември 1990

(more…)