Select Page

Девалоризација

Девалоризација
Самостојна изложба

Галапче Галапчев

 

Мобилна/монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје

Отворање: 31 мај 2016, 20:00 ч.

(more…)

Реконструкција на традицијата

Реконструкција на традицијата
Групна изложба

Уметници: Галапче Галапчев, Марија Дичова, Цветанка Темкова Илова, Симона Манчева, Сашко Илов.

 

Локален Музеј-галерија Кавадарци

Отворање: 11 октомври 2011, 20ч

(more…)