Select Page

12. мајска изложба на ДЛУБ

12. мајска изложба на ДЛУБ
Групна изложба

Текст: Ричард Иванишевиќ

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
23.05 – 10.06.1986

(more…)