Select Page

Биенале на македонската архитектура
Групна изложба, трибина и проекција на филмови

 

Музеј на современата уметност, Скопје

18.02 – 18.03.1985

 

Текстови: Александар Никољски, Биљана Никуљска Сарчевска, Јасмина Хаџиева Алексиевска, Лазар Шуманов, Ѓорѓи Дапчев, Јасмина Балабанова, Борислав Наумовски

Каталог (69,7 MB): PDF mk