Select Page

Ја отвораат Шведска за македонската уметност

Интервју со Вујка Радивојевиќ и Љупчо Бојаров

Разговарала: Гордана Колевска

Теа модерна, стр. 31 – 33

15.06.2005

 

PDF mk