Select Page

Црниот квадрат не е крај, туку почеток
Напис

Автор: Јасна Франговска; изјави: Емил Алексиев; Жења Шеф

Објавен во Денес, Скопје
03.04.2003

 

Напис (нецелосен материјал): PDF mk