Select Page

Хајруш Исени: Монотипии
Самостојна изложба
Во организација на Културно-Информативниот Центар на Р. Македонија

Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија
15 октомври 2009, 18.00 ч

Покана: JPG mk/bg