Select Page

Фортификација на сино
самостојна изложба
Валентина Илијевска

Галерија НЛБ, Скопје
Отворање: 28 февруари 2017, 20:00 ч.