Select Page

Фокус бр. 45
Весник на младите
Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Александар Чомовски
Ликовно обликување: Благоја Стојанов
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
27 октомври 1971

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)