Select Page

Филмот „Молитва“ е мојот личен аџилак
Интервју со Стефан Шашков

Разговарала: Наташа Бунтеска

Објавено во Време, Скопје

15.03.2004

 

Интервју: PDF mk

 

>>> линк до изложбата