Select Page

У Охриду се организује изложба „Охридски мотиви“
Напис

Автор: не е наведен

Борба, Белград

28.04.1961

 

Напис: JPG sr