Select Page

„Уметникот творец – но не и самоуправувач“

Реакција на Борис Петковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје

23.01.1971

 

Текст: PDF mk