Select Page

Трајче Николовски: Изложба на слики
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Скопје
24 декември 1967 – 15 јануари 1968

 

Каталог: PDF mk