Select Page

Томи Рот (возвишеното насилство на вистината) / Tommy Rot (the sublime violence of truth)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Јане Чаловски / Yane Calovski

Галерија Press to exit, Скопје / Press to exit Gallery, Skopje
28.10 – 15.11.2002

 

 

Леток / Handout: PDF mk
Покана / Invitation: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)