Select Page

Самоуки 2009
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
11 јуни 2009

 

Учесници: Бошковски Драган, Бошковски Раце, Величковски Горјан, Додевски Стоје, Јовановска Кате, Крстевски Славе, Кушински Марин, Манасиевска Анкица, Манасиевска Сања, Пешевски Крунислав, Пешиќ Гордана, Пешиќ Сања, Скрчевски Ненад, Стојковски Будимир, Стошиќ Ненад

Каталог: PDF mk