Select Page

Самоуки 2008
Групна изложба

 

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
6 октомври 2008

 

Учесници: Андреиќ Игор, Бојковска Андреевска Славица, Бошковски Раце, Додевски Перо, Додевски Стоје, Илиевска Јовановска Пандора, Крстевски Славе, Кушински Марин, Мартес Ирфан, Младеновски Милорад, Трендафиловска Фросина, Пешевски Крунислав, Пешиќ Гордана, Пешиќ Сања, Секирарски Ненад, Скрчевски Ненад, Стојковски Будимир, Стошиќ Ненад, Трајковски Тони, Цветковски Ѓоко

Каталог: PDF mk