Select Page

Роберт Јанкулоски: фотографии / Robert Jankuloski: Photographies
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Мирослав Поповиќ / Text: Miroslav Popovic

Галерија ЈАТ- деловница, Скопје / Gallery JAT, Skopje
Организација: МСУ, Скопје / Organisation: Museum of Contemporary Art, Skopje
07 – 21.05.1992

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng