Select Page

Преродба
Самостојна изложба

Томислав Серафимовски – Серафим

Текст: Славко Јаневски

 

Центар за култура и информации, Скопје
9 – 24.01.1974

 

Каталог: PDF мк