Select Page

Прва самостојна изложба на Боро Крстевски
Осврт (кон изложбата на Боро Крстевски, Работнички дом, Скопје, 1960)

Автор: Ј(елена) Мацан

Објавен во Нова Македонија, Скопје
22.05.1960

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)