Select Page

Похота: 40 фотографии за една куса историја на француското сликарство
Изложба

Фотографии: Жан – Мишел Оклер
Текстови: Мари – Елен Гренфедер

Музеј на современата уметност, Скопје

16.01 – 10.02.1997

 

Каталог: PDF mk

Додаток: PDF mk