Select Page

Пикасо за Скопје
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.04.1965

 

Напис: PDF mk