Select Page

Офелија Сарафова
Самостојна изложба

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

 

Битола
Септември 2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)