Select Page

Одамна сакав да го направам Александар
Напис

Автор: Весна Дамчевска; изјави: Боро Митриќески

Објавен во Време, Скопје
26.03.2005

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)