Select Page

Најлошо поминуваат сиромашните земји

Интервју со Владимир Величковски

Разговарала: Маја Чанкуловска

Објавен во Студентски збор, Скопје

17.02.2003

 

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)